Zmluva č. 12/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2007
Dodávateľ:R.A.T. a.s., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie kotolne a rozvodov ÚK v objekte OBÚ Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 247,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 247,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Obvodný banský úrad, Košice

Prílohy