Zmluva č. 2/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2007
Dodávateľ:EVPÚ - ZVS a. s., Dubnica nad Váhom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návratná finančná výpomoc na podporu riešenia projektu "Dobudovanie technologickej základne pre vyšší stupeň výroby 3D ohýbaných skeletov a komponentov pre sofistikované výrobky výkonnej elektroniky a silnoprúdovej elektrotechniky".
Zmluvne dohodnutá čiastka:149 372,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:149 372,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Inovačný fond n. f. , Bratislava

Prílohy