Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:EVPÚ - ZVS a. s., Dubnica nad Váhom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návratná finančná výpomoc na podporu riešenia projektu "Vybudovanie technologickej základane pre vyšší stupeň výroby priestorových Al obrobkov, skeletov a nosičov manipulátorov a stabilizovaných plošín pre sofistikované aplikácie kontrolných a vizualizačn
Zmluvne dohodnutá čiastka:157 671,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:157 671,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Inovačný fond n. f. , Bratislava

Prílohy