Zmluva č. 1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2007
Dodávateľ:VÝVOJ Martin a. s., Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návratná finančná výpomoc na podporu riešenia projektu "Inovácia technologických procesov".
Zmluvne dohodnutá čiastka:247 427,47
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:247 427,47
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Inovačný fond n. f. , Bratislava

Prílohy