Zmluva č. ZM-80-08-1-0113-04210/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZM-80-08-1-0113-04210/2008
Dodávateľ:JAVYS, a. s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:54 864 016,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:54 864 016,17
Celková dohodnutá čiastka:109 728 032,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava

Prílohy