Zmluva č. ZM-80-07-1-01283-04210/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZM-80-07-1-01283-04210/2007
Dodávateľ:JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:50 892 484,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:50 364 303,26
Celková dohodnutá čiastka:101 256 788,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava

Prílohy