Zmluva č. ZM-28-07-1-00278-04110/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZM-28-07-1-00278-04110/2007
Dodávateľ:JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:54 891 986,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:54 891 986,99
Celková dohodnutá čiastka:109 783 973,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Národný jadrový fond, Bratislava

Prílohy