Zmluva č. 112006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:112006/2006
Dodávateľ:Elektrotechnik s r.o., Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava elektroinštalácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 358,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 358,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy