Zmluva č. 62006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:62006/2006
Dodávateľ:UPSVaR, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájom KI TT
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 933,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 933,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 933,88
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy