Zmluva č. 491502/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:491502/2002
Dodávateľ:Antes, Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízie
Zmluvne dohodnutá čiastka:108,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:108,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:108,63
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy