Zmluva č. 3402007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3402007/2007
Dodávateľ:Letná s r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájom KI KE
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 338,97
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:18 404,69
Celková dohodnutá čiastka:26 743,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy