Zmluva č. 20072007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20072007/2007
Dodávateľ:IVES, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:IBEUC
Zmluvne dohodnutá čiastka:106,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:106,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:159,97
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy