Zmluva č. 12005/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12005/2005
Dodávateľ:Hygia, Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovanie
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 676,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 911,18
Celková dohodnutá čiastka:8 587,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy