Zmluva č. 12003/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12003/2003
Dodávateľ:Betabyt s r.o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájom KI PO
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 223,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:9 090,88
Celková dohodnutá čiastka:16 314,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy