Zmluva č. U 6./2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:U 6./2003
Dodávateľ:SOU Strojárske, Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:upratovanie I.TN
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 915,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 915,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 550,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slov.obchod.inšpek., Bratislava
Poznámka:SUMA 1 915,00 / rok

Prílohy