Zmluva č. JD5/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD5/2006
Dodávateľ:Ďuriš-servis výťahov, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:rekonštrukcia interiéru výťahu
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy