Zmluva č. JD3/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD3/2006
Dodávateľ:Marián Krasňan, Kra-U-mont, Veľké Lovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a údržba telek.zariadení I-SOI NR
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 079,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 079,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy