Zmluva č. JD1/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD1/2006
Dodávateľ:Eduard Antal - Elektro-pant, Zálesie
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Elektroinšt.I-SOI NR
Zmluvne dohodnutá čiastka:63 365,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:63 365,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy