Zmluva č. JD19/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD19/2008
Dodávateľ:Ravi s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zabezpečenie strážnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:11,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava
Poznámka:SUMA 11,95/hod.

Prílohy