Zmluva č. JD17/2008/39/W39/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD17/2008/39/W39/2008
Dodávateľ:AlejTech spol. s r. o., Tomášov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:úprava web stránky
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 474,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 474,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy