Zmluva č. JD16/S048/2008/41/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD16/S048/2008/41/2008
Dodávateľ:Boat, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup osobných automobilov
Zmluvne dohodnutá čiastka:146 714,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:146 714,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy