Zmluva č. JD13/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD13/2007
Dodávateľ:Štor Cad, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 203,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 203,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy