Zmluva č. AP1./2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AP1./2008
Dodávateľ:AMTECH, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:požiar.a bezpeč.služba
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 260,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 260,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 630,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy