Zmluva č. 30/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/2002
Dodávateľ:Iceko-onyx s. r. o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:vývoz odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:136,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:314,00
Celková dohodnutá čiastka:450,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:68,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy