Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:Ďuriš, servis výťahov, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:pravidelná údržba a servis výťahov
Zmluvne dohodnutá čiastka:678,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:678,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:339,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy