Zmluva č. 459/510/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:459/510/2008
Dodávateľ:ŽU v Žiline
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1994-2: Eurokód 4: Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií, časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 555,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 555,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy