Zmluva č. 3/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2009
Dodávateľ:Ladislav Neomany F- RISK
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovani poradenskych sluzieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:66,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:396,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Postovy regulacny urad, Zilina, ul. 1. maja 16
Poznámka:Zmluva je uzatvorena na dobu neurcitu. Dodavatel nie je platcom DPH.
Cena je za mesiac.

Prílohy