Zmluva č. 31/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/2009
Dodávateľ:KIA Bratislava s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva číslo 01/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 187,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 187,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy