Zmluva č. 408/510/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:408/510/2006
Dodávateľ:ŽU v Žiline
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1991-2: Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií, časť 2: Zaťaženie mostov dopravou
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 468,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 468,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy