Zmluva č. 100301/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:100301/2010
Dodávateľ:Špeciálne systémy a software, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka merného prijímača elektromagnetického rušenia (EMI) so spektrálnym analyzátorom
Zmluvne dohodnutá čiastka:158 266,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:158 266,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Výskumný ústav spojov, n.o.

Prílohy