Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15/04/09 ELET, s.r.o. Zmluva o vytvorení a prevádzke WEB sídla 7 452 0 SMI 15.04.2009 15.04.2010
130/110/2010 Emm spol. s r. o. Zmluva o dielo 35 629 0 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22.12.2010 31.12.2010
Z0048/2009 20009/500/7929/3027 EMM, spol. s.r.o. Kúpna zmluva 13 364 0 ÚNMS SR 11.11.2009 10.12.2009
Z 099/2007 EMM, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 39 106 0 ÚNMS SR 06.12.2007 19.12.2007
2008/120/009641/01780 EMM, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 9 954 0 ÚNMS SR 01.11.2008 15.12.2008
2009/300/002436/00825 EMM, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 78 330 0 ÚNMS SR 16.10.2008 31.12.2008
A1/2008/000232/00135 EPPP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 39 106 0 ÚNMS SR 07.12.2007 31.12.2007
02870008 ETN Slovakia, spol. s r.o. Rámcová dohoda 10 0 SMÚ 31.07.2008 30.06.2010
130/036/2006 EVPÚ a. s. Zmluva o dielo č. EOU 012-806/06 1 892 053 101 116 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenský metrologický ústav 10.04.2006 22.12.2009 ÚNMS SR sa na zmluvnej čiastke podieľal sumou 101 116,00 eur
180/005/2004 GE International Slovensko s.r.o. PET zozbrazovací systém 400 000 400 000 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 10.05.2004 kúpna cena v USD
180/005/2004 GE Medical Systems Société en Commandite Simple Kúpna zmluva 428 002 428 002 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 10.05.2004 10.12.2004
2008/120/004950/01780 GEE & STONE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 19 089 0 ÚNMS SR 02.07.2008 31.10.2008
01923008 GEE & STONE, s.r.o. Zmluva o dielo 3 160 0 SMÚ 20.06.2008 31.08.2008
02770008 GO travel Slovakia s.r.o. Rámcová dohoda 668 0 SMÚ 31.07.2008 30.06.2010
A1/2008/000243/00146 H+H REAL, s.r.o., Zmluva o dielo 39 007 0 ÚNMS SR 07.12.2007 19.12.2007
04/2007 Hotel CROWNE PLAZA Bratislava Zmluva o službách č. 3080.5856 7 185 0 SÚTN 02.02.2007 12.04.2007 hradené z vlastných zdrojov
03670009 Human Progress Centre s.r.o. Zmluva o dielo (základná dohoda o spolupráci) 35 040 0 SMÚ 15.05.2009 30.07.2009
06870006 Chemical Plant Design s.r.o. Zmluva o dielo 18 274 0 SMÚ 23.11.2006 31.12.2006
130/176/2007 IMH, s.r.o. Zmluva o dielo 37 688 0 ÚNMS SR 05.09.2007 13.11.2007
A1/2007/008542 IMH, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 38 363 0 ÚNMS SR 01.11.2007 19.12.2007