Zmluva č. autodoprava/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:autodoprava/2007
Dodávateľ:Kooperatíva poisťovňa, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PPZ poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:799,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:799,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy