Zmluva č. autodoprava/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:autodoprava/2006
Dodávateľ:Kooperatíva poisťovňa, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PPZ poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:635,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:635,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy