Zmluva č. ESF/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ESF/2007
Dodávateľ:IVS Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie jazykového kurzu pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 220,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:35 180,00
Celková dohodnutá čiastka:72 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy