Zmluva č. 61/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/2009
Dodávateľ:ITSK-HS Nitra, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na vytvorenie web stránky
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 660,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 660,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy