Zmluva č. 56/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:56/2008
Dodávateľ:ORANGE Slovensko, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení č. A3673900
Zmluvne dohodnutá čiastka:318,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:318,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:449,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy