Zmluva č. 53/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:53/2006
Dodávateľ:PORCHE Slovakia, s.r.o. Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiastková kúpna zmluva č. 10/2006 na dodanie 1 ks osobného motorového vozidla VW Passat
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 813,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 813,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy