Zmluva č. 52a/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:52a/2007
Dodávateľ:V-bit, s.r.o. Nitra, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 270104/2007 na nákup výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 430,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 430,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy