Zmluva č. 52/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:52/2006
Dodávateľ:V-bit, s.r.o. Nitra, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 2600602/2006 na nákup PC
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 668,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 668,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy