Zmluva č. 1c/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1c/2007
Dodávateľ:IVES Košice, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na programové vybavenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:806,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:806,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy