Zmluva č. autodoprava/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:autodoprava/2008
Dodávateľ:Kooperatíva poisťovňa, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PPZ poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:665,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:665,00
Celková dohodnutá čiastka:1 330,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy