Zmluva č. autodoprava/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:autodoprava/2005
Dodávateľ:Kooperatíva poisťovňa, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 957,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 630,00
Celková dohodnutá čiastka:5 587,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy