Zmluva č. 63/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:63/2010
Dodávateľ:ORANGE Slovensko, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby "Zvýhodnené firemné hovory"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 353,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 353,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:449,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra
Poznámka:VIAZANOSŤ 24 MESIACOV

Prílohy