Zmluva č. 60/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:60/2009
Dodávateľ:Mesto Šaľa, Šaľa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:82,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:82,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:492,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra
Poznámka:PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY/MESIAC, ZÁLOHOVO, +-VYÚČT.FAKTÚRY

Prílohy