Zmluva č. 54/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:54/2008
Dodávateľ:ORANGE Slovensko, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení č. A3577164
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 286,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 338,00
Celková dohodnutá čiastka:2 624,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:324,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra
Poznámka:VIAZANOSŤ 24 MESIACOV

Prílohy