Zmluva č. 45/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:45/2006
Dodávateľ:ORANGE Slovensko, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení č. A2295293
Zmluvne dohodnutá čiastka:672,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 294,00
Celková dohodnutá čiastka:1 966,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:162,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra
Poznámka:VIAZANOSŤ 24 MESIACOV

Prílohy