Zmluva č. 31/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/2005
Dodávateľ:Allianz Slovenská poisťovňa, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PP02 - súhrnné poistenie hnuteľných vecí
Zmluvne dohodnutá čiastka:672,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:593,00
Celková dohodnutá čiastka:1 265,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy