Zmluva č. 30/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/2005
Dodávateľ:ORANGE Slovensko, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení č. B0950205
Zmluvne dohodnutá čiastka:340,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:665,00
Celková dohodnutá čiastka:1 005,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:81,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra
Poznámka:VIAZANOSŤ 24 MESIACOV

Prílohy