Zmluvy za Ústav informácií a prognóz školstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
31/2010 Datalan a.s. Predmetom zmluvy je 16 školení pre 400 učiteľov ZŠ a SŠ 70 924 0 UIPŠ 19.04.2010 31.05.2010
128/2008/82 Datalan a.s. Predmetom tejto zmluvy je dodávka interaktívnych tabúľ 64 244 0 UIPŠ 10.12.2008 31.12.2008
79/2009/42 DT ALL s.r.o. Propagačný materiál pri realizácii projektov 70 566 0 UIPŠ 14.09.2009 31.12.2009
2007/3 Dubra Graf s.r.o. Kúpa rezačky PERFECTA 115 UC 59 251 0 UIPŠ 07.09.2007 dodaná 2007
130/2009 Dubra Graf s.r.o. Dodanie digitálnych tlačiarní OCÉ 78 871 0 UIPŠ 10.12.2008 10.01.2009
125/2008 EASYCONSTRUCT s.r.o. Demontáž, odvoz a likvidácia kov. dverí a osadenie nových dverí na UIPŠ 8 962 0 UIPŠ 04.11.2008 18.02.2010
16/2009 ECOPRESS a.s. Prezentácia národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v Hospodárskych novinách 1 453 0 UIPŠ 06.04.2009 31.12.2009
10102007 elfa, s.r.o Predmetom je záväzok predávajúceho dodať pre kupujúceho tovar podľa rozpisu 82 985 0 UIPŠ 10.10.2007 30.10.2007
91008 elfa, s.r.o Predmetom je dodanie PC a príslušenstvo 132 776 0 UIPŠ 11.11.2008 10.12.2008
39/2009 elfa, s.r.o 90810/02 Predmetom je dodanie PC a príslušenstvo 132 775 0 UIPŠ 25.08.2009 30.11.2009
UIPS -1-2006 ESET spol.s.r.o. Licenčná zmluva pre projekt Infovek 202 805 0 UIPŠ 05.09.2006 31.08.2007
9 PN Gabriela Melicherová-upratovacia služba 3 BABY Mandátna zmluva 488 0 UIPŠ 28.12.2007 30.11.2009
0016/2007 JoMi Service s.r.o. Zabezpečenie upratovacích prác 0 0 UIPŠ 29.06.2007 30.06.2008
2007/1 JoMi Team s.r.o. Mandátna zmluva vrátnik-informátor UIPŠ 0 0 UIPŠ 01.11.2007 31.10.2008
10/2009 JoMi Team s.r.o. Mandátna zmluva vrátnik-informátor UIPŠ 0 0 UIPŠ 30.12.2008 31.12.2009
24211006 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Dodávka Multifunkčného zariadenia s príslušenstvom 3ks 11 629 0 UIPŠ 17.12.2008 až do dodania zariadenia a zaučenie obsluhy prístroja
52/2009 MatiStav s.r.o. BA Realizácia rekonštrukčných prác v objekte budovy UIPŠ + dodatok č.1 29 598 0 UIPŠ 07.10.2009 15.12.2009
BA 06/06/27 mc.edu, s.r.o. Kúpa užívateľských práv pre 2519 škôl-Licenčná zmluva RNA 816 915 0 UIPŠ 11.07.2006 15.10.2006
BA 06/06/28 mc.edu, s.r.o. Kúpa užívateľských práv pre 2519 škôl-Licenčná zmluva RSS 816 915 0 UIPŠ 11.07.2006 15.10.2006
34/2009 mc.edu, s.r.o. Kúpa informačno-komunikačných zariadení na 222 ZŠ a SŠ 1 326 712 0 UIPŠ 17.07.2009 31.12.2009