Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSBZV-D1/2008 KOMERX palivá v.o.s. dodatok č.1-Dodávka tuhých palív 0 0 PSB Zvolen 06.10.2008 31.12.2008
PSBZV-118-13/2008 PRIMA INVEST, spol. s.r.o. dodatok č.1-Zabezpečiť obslužné činnosti - NTL kotolní na zemný plyn, na pevné palivo a elektrokotolbí v pôsobnosti PSB Zvolen 0 0 PSB Zvolen 01.12.2008 31.12.2008
PSBZV-314-6/2008 WALS, spol. s r.o. dodatok č.1-Upratovanie - čistenie vnútorných priestorov v správe Posádkovej správy budov Zvolen 0 0 PSB Zvolen 01.12.2008 31.12.2008
PSBZV-315-6/2008 WALS, spol. s r.o. dodatok č.1-Upratovanie - čistenie vnútorných priestorov v správe Posádkovej správy budov Zvolen 0 0 PSB Zvolen 01.12.2008 31.12.2008
PSBZV-316-6/2008 WALS, spol. s r.o. dodatok č.1-Upratovanie - čistenie vnútorných priestorov v správe Posádkovej správy budov Zvolen 0 0 PSB Zvolen 01.12.2008 31.12.2008
PSBZV-317-6/2008 WALS, spol. s r.o. dodatok č.1-Upratovanie - čistenie vnútorných priestorov v správe Posádkovej správy budov Zvolen 0 0 PSB Zvolen 01.12.2008 31.12.2008
PSBZV-125-6/2008 PRIMA INVEST, spol. s.r.o. dodatok č.1-Údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v zimnom období 0 0 PSB Zvolen 01.01.2008 31.12.2010
PSB LV-53/2005 IRPS, s.r.o. Vojany istenie vnútorných priestorov v posádke Levice, Šafárikova č.9 0 0 PSB Levice 01.01.2006 31.12.2006
KaVSÚ-1-180/2007 IRPS, s.r.o. Vojany Dodatok č.2-Upratovanie - čistenie vnútorných priestorov v posádke Levice 0 0 PSB Levice 09.05.2007 31.12.2007 Dodatok č.3 k PSB LV-053/2005
KaVSÚ-1-832/2007 IRPS, s.r.o. Vojany Dodatok č.3-Upratovanie - čistenie vnútorných priestorov v posádke Levice 0 0 PSB Levice 22.10.2007 31.12.2007 Dodatok č.4 k PSB LV-053/2005
PSB LV-168-1/2007 MLADOSTAV s.r.o. Levice Upratovanie vonkajších plôch v správe PSB Levice v roku 2007 - letná údržba 0 0 PSB Levice 18.04.2007 31.12.2007
PSB LV-14-003/2007 MLADOSTAV s.r.o. Levice Vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb vonkajśích priestorov - zimná údržba 0 0 PSB Levice 23.02.2007 31.12.2007
PSB LV-14-004/2007 OCHAZ s.r.o. Levice Servis klimatizačnej jednotky Carrier 42 HVS 0 0 PSB Levice 02.05.2007 31.12.2008
PSB LV-292-003/2007 STAMOL s.r.o. Levice Dodatok č.2-Obsluha NTL kotolní v správe PSB Levice v roku 2007 0 0 PSB Levice 01.07.2007 31.12.2007 Dodatok č.2 k PSB LV-054/2005
KaVSÚ-1-833/2007 STAMOL s.r.o. Levice Dodatok č.3-Obsluha NTL kotolní v správe PSB Levice v roku 2007 0 0 PSB Levice 22.10.2007 31.12.2007 Dodatok č.3 k PSB LV-054/2005
PSBNR-1-39/2007 Prima Invest s.r.o B. Bystrica Dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov v pos.Nitra ( Zmena kompetencií v rezorte MO SR) 0 0 PSB Nitra 25.04.2007 25.04.2007 dodatok k PSBNR-1-20/2007
PSBNR-1-41/2007 Obchod s palivom s.r.o. Brezno dodatok č.2-Nákup pevných palív ( Zmena kompetencií v rezorte MO SR) 0 0 PSB Nitra 10.05.2007 dodatok k PSBNR-1-19/2007
PSBNR-1-52/2007 Prima Invest s.r.o B. Bystrica dodatok č.2-Zimná údržba komunikácií v pôsobnosti PSB Nitra( Zmena konateľa spoločnosti ) 0 0 PSB Nitra 29.10.2007 31.12.2007 dodatok k PSBNR-1-21/2007
PSBNR-1-54/2007 AB-správcovská,BA doatok č. 2-Obsluha TTZ v posádke Nitra (zmena fakturač.podmienok ) 0 0 PSB Nitra 30.10.2007 31.12.2007 dodatok k PSBNR-1-34/2007
PSBNR-8-23/2008 WALS Bratislava Dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov (zmena IČO) 0 0 PSB Nitra 29.01.2008 29.01.2008
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>